Course Code: E

Mota: Enborrezkoa / Kreditu kopurua: 3 ECTS

Sareak medio tradizional desberdinetan erabiltzen diren baliabide semiotikoak biltzen ditu: idatzizko testuek, audioek, bideoek, argazkiek, musikak eta infografiek bat egiten dute produktu digitaletan.

Medioen konbergentzia horretan, baliabide semiotikoen integrazioa da egungo erronka nagusia. Edukia sareratzeko orduan, beraz, medioetako sortzaileak sarearen izaera multimodala izan behar du beti aintzat, eta multimodalidade horretan ahozko testuak duen zereginaz ohartu behar da.

Ahozko testuek multimedia diskurtso horretan duten lekua eta funtzioa aztertzeko gaitasuna lantzen da ikasgai honetan: Interneten jardun behar duen medioetako profesionalak ikus-entzunezko testuinguru multimodalean ahozko testua integratzeko behar duen ezagutza praktikoa.

Bestalde, testua bera nola planifikatu behar duen ere lantzen da: ikaslea prestatzen dugu kamara aurrean irakurria/esana izateko idatzia prestatzeko, baita ahozko komunikagarritasuna eraginkortzen duten baliabide estilistikoak erabiltzeko ere.


HONAKO GAITASUN HAUEK LANDUKO DIRA:

 • Ahozko testuek multimedia diskurtsoan duen lekuaren eta funtzioa aztertzeko gaitasuna eta ezagutza praktikoa garatzea, baita ikus-entzunezko testuinguru multimodalean kudeatzeko ezagutza praktikoa ere.
 • Ikus-entzunezko komunikazio-alorreko ahozko generoen berezitasun linguistikoak hautematea eta erabiltzeko ezagutza praktikoa garatzea.
 • Komunikazio-alorreko ahozko testuen planifikaziorako eta ebaluaziorako jarraibideen ezagutza praktikoa garatzea.
 • Jendaurrean irakurria/esana izateko idatzia prestatu eta ahozko komunikagarritasuna eraginkortzen duten baliabide estilistikoak erabiltzea.

METODOLOGIA

 • Ereduak aztertu: multimedia produktuen analisi jardura praktikoen bidez
 • Ereduak sortu: Testu-sorkuntza eta egokitzapen jardueren bidez
 • Ereduak berrikusi: norberaren lanen berrikusketa jardueren bidez
 • Ahozko testuen eta gainerako baliabide semitikoen arteko uztardura: multimodalitatea interneteko produktuetan
 • Komunikazio-alorreko ahozko generoen bereizgarri linguistiko nagusiak:
 • Berezko estrategia pragmalinguistikoak
 • Morfosintaxia bereizgarriak
 • Lexikoaren kudeatzea
 • Komunikazio-alorreko ahozko testuen planifikaziorako eta ebaluaziorako jarraibideak
 • Kamara aurrean nork bere burua aurkeztea: gidoia prestatu eta esapidea eta gorputz adierazpidea sintonizatu.
 • Bateman, J. A. (2008) Multimodality and Genre A foundation for the Systematic Analysis of Multimodal Documents. New York: Palgrave MacMillan
 • Bernardo, N. (2011). The Producers Guide to Transmedia: How to Develop, Fund, Produce and Distribute Compelling Stories Across Multiple Platforms (Paperback). London, UK: beActive Books. pp. 153. ISBN 978-0-9567500-0-6.
 • Chion, M.(1993) La audiovisión. Un introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Paidos Communicación.
 • Dolughan, F. (2011) Contemporary Narrative: Textual production, multimodality and multiliteracies Continuum; 1 edition
 • Elordui, A. (2013) ‘Diskurtso estrategiak multimedia erreportajeetan’ in Elordui, A.& Ramirez de la Piscina, Tx. & Arana E. (2013) Multimedia Komunikazioa: egungo erronkak eta estrategia berriak. UPV/EHU Argitalpen Zerbitzua.
 • Engebretsen, M. (2006). Making sense with multimedia. A text theoretical study of digital format integrating writing and video. Seminar.net - International Journal of media, technology and lifelong learning, 2:1 – 2006.
 • Fagerjord, A. (2003). Rethorical Convergence. Earlier Media Influence on web media form. Doktoretza-tesia. Osloko Unibertsitatea (2003).
 • ___________. (2010). Multimodal Polyphony: Analysis of a Flash Documentary. In Inside Multimodal Composition. Andrew Morrison (ed.), 3.kap. New York: Hampton Press.
 • Jewitt, C (2009) The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. Routledge; Reprint edition (27 Jan 2011)
 • Kress, G. (2010). Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. Oxon: Routledge.
 • _______ & Van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse. The modes and media of contemporary Communication. London: Edward Arnold
 • Martin J. R. & Bednarek M. (2011) New Discourse on Language: Functional Perspectives on Multimodality, Identity, and Affiliation Bloomsbury Academic; 1 edition (December 29, 2011)
 • Page, R. (2012) New Perspectives on Narrative and Multimodality- Routledge Studies in Multimodality.
 • Pratten, R. (2011) Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners; CreateSpace.