Course Code: E

Mota: Enborrezkoa / Kreditu kopurua: 3 ECTS

Irakasgaiak masterraren eduki multimediatikoen sorrerarekin erlazio zuzena dauka. Ikasleak ikusentzunezko komunikabideetarako edukiak sortzen ikasiko du erreportajeen lanketaren bitartez.

Modulu honetan hiru eskola-mota bereizten dira:

 • Eskola magistralak (1 kreditu)
 • Mintegi-orduak (0,5 kreditu)
 • Telebista laborategiko praktikak (1,5 kreditu)
 • Multimedia erreportajeak
 • Erreportajearen eraikuntza: errealitatea eta fikzioaren arteko mugak
 • Erreportajearen baliabide narratiboak
 • Erreportajearen eredu ezberdinak:
 • Expositiboa edo instituzionala
 • Behatzailea
 • Elkar-eragilea
 • Erreflexiboa
 • Rabiger, Michael (2007) Tratado de dirección de documentales, Barcelona, Omega.
 • Barroso, Jaime (2008) Realización audiovisual, Madrid, Sínteis.
 • Nichols, Bill (1997) La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona. Paidós.
 • Cerdán, Josetxo y Torreiro, Casimiro (Eds.) (2007) Al otro lado de la ficción, Madrid, Cátedra
 • Soler, Llorenç (1998) La realización de documentales y reportajes para televisión : teoría y práctica, CIMS, Barcelona.