Course Code: H

Mota: Hautazkoa / Kreditu kopurua: 3 ECTS

Ikusentzunezko komunikabideetan informazioak idaztea komunikazio prozesuaren lehen urratsa baino ez da.

Guztiz eraginkorra izan dadin, albiste horiek modu egokian adierazi behar dira bai ahoz eta baita gorputzaren hizkeraren bitartez ere.

Irakasgai honetan komunikazioaren alor horiek landuko dira, ikusentzunezko komunikazioan eraginkortasun handiago lortu ahal izan dadin.

Modulu honetan bi eskola-mota bereizten dira:

 • Eskola magistralak (1 kreditu).
 • Mintegi-orduak (0,5 kreditu).
 • Irrati eta telebista laborategiko praktikak (1,5 kreditu).
 • Emozioaren komunikazioa eta lokuzioa. Oihartzun haundiko komunikatzailea.
 • Konfiantza eta beldur eszenikoa. Konzentrazioa. Eszenatokian mugitzeko erraztasuna.
 • Baliabide sikologikoak bizkortasunez aritzeko.
 • Ahotsaren adierazpenak: ahoskera, intonazioa, erritmoa eta jarrera. Ahotsaren zainketa.
 • Keinuzko komunikazioa. Jarrera irekia, aktiboa eta baikorra.
 • Ahotsaren ekoizpena. Arnasketa. Arnas fisiologia. “Alexander teknika”.
 • Jarraibideak eta ereduak. Programa ezberdinen formato azterketa.
 • Toral. G., J. Murelaga ta N. Vidales (2007) Norberarenganako konfiantza eta beldur eszenikoa irrati eta telebistan. Uztaro, 63 2007 pp.65 – 75.
 • Aguirre E., (1998) Ahots teknika-Técnica vocal Eusko Jaurlaritzak. Gasteiz. 1998
 • Alexander, F.M. (2006) La técnica Alexander Ed. Paidos. BArcelona.2006
 • André , Ch.y P. Legeron El miedo a los demás Ed. Mensajero. Bilbao.1997
 • Ines Bustos (2003) La voz. La técnica y la expresión Ed. Paidotribo. Barcelona.
 • Lodes, H. (2002) Aprende a respirar Ed. RBA. Barcelona
 • Angels Molner (2005) Taller de Voz Ed. Alba. Barcelona. 2005
 • Tirado Ruiz, J.A., M. Ruiz y M.I. Albar (2003) Técnicas para leer y escribir en radio y televisión. Las noticias en el espejo. Eds Bosch. Barcelona.
 • Rodero Antón, Emma (2003) Locución radiofónica IORTV. Madrid 2003