Course Code: E

Mota: Enborrezkoa / Kreditu kopurua: 3 ECTS

Sareak kazetaritza eredu berriak sortu ditu, baita eragile komunikatibo berriak ere. Web 2.0ak, gainera, tresna berriak jarri ditu kazetarien eskuetan mezu informatiboak sortzeko erabilgarriak direnak. Tresna berri horiek ezagutaraztea eta haien trebatzea da irakasgaiaren azken helburua.

Modulu honetan hiru eskola-mota bereizten dira:

 • Eskola magistralak (1 kreditu).
 • Mintegi-orduak (0,5 kreditu).
 • Ordenagailu-praktikak (1,5 kreditu).
 • Web 2.0 zertan den. Sorrera, filosofia eta tresna nagusiak.
 • Ikus-entzunezko fitxategiak eta Web 2.0. Podcast eta Bideocasten sormena.
 • Kazetaritzaren aldaera berriak. Blogak eta gizarte-sareak.
 • Kazetaritza partehartzailea. Garapena eta adibideak.
 • Irakurleak sortutako eduki berriak eta kuratze sistemak.
 • Informazio data-base sormena, Web 2.0ren baliabideekin.
 • Caminos, J.M., Marín, F., Armentia, J.I. (2007): “Elementos definitorios del periodismo digital”, Estudios del Mensaje Periodístico, 13,317-336.
 • Díaz Noci, J. (2008): “Definión teórica de las características del ciberperiodismo: elementos de la comunicación digital”, Doxa comunicación,6, 53-92.
 • Bowman, S. y Willis, C. (2003). We Media. How audiences are shaping the future of news and information. Reston (Virginia): The Media Center at The American Press Institute.
 • Gilmore, D. (2006). We the Media. Grassroots Journalism by the People, for the People. O’Really Media, Inc., Sebastopol, California.
 • Larrondo, A. y Tejedor, S. (2008). “Los efectos del periodismo participativo: espacios y temas ciudadanos en la agenda informativa de la ciberprensa”. In Internet como sinónimo de convergencia mediática y tecnológica. Asociación de la Prensa de Aragón, Zaragoza. Págs. 171-183.
 • Meso, K. (2005). “Periodismo ciudadano: voces paralelas a la profesión periodística”. In Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui. 90. 4-15.
 • Ramírez Acevedo, M. (2005). La relación del servicio de personalización de contenidos de las ediciones digitales de la prensa española y el Mi-Diario. UPV-EHU, Leioa.
 • Real, E.; Agudiez, P.; Príncipe, S. (2007). “Periodismo ciudadano versus Periodismo profesional: ¿somos todos periodistas? In Estudios sobre el Mensaje el Mensaje Periodístico. Vol. 13. págs. 189-212.
 • Rost, A. (2007). “Propuestas para un Periódico Digital Interactivo”. In Zer. Nº 22. Págs. 369-389.
 • Orihuela, J.L., (2002): “Weblogs y Periodismo Digital”. In http://www.ecuaderno.com/2002/12/31/weblogs-y-periodismo-digital (Kontsulta: 2008/06/26)
 • Outing, S. (2005). “The 11 Layers of Citizen Journalism. A resource guide to help you figure out how to put this industry trend to work for you aand your newsroom”. In www.poynter.org/content/content_view.asp?id=83126 (Kontsulta: 2008/03/15).
 • Varela, J. (2006). “El fin de la era de la prensa”. In Cuadernos de Periodistas. Octubre 2006. Págs. 17-50.
 • Varela, J. (2007). “Micromedios diez años después de los blogs”. In www.soitu.es (Kontsulta: 2008/04/07)