Course Code: E

Mota: Enborrezkoa / Kreditu kopurua: 3 ECTS

Ikusentzuneko komunikabideetan lan egiten duten kazetariek, egungo telebistagintzaren edukiak eta audientzia-datuak gurutzatzeko gaitasuna izan behar dute.

Programa arrakastatsuen sorreran, programaziogintzan ematen diren joera berriak identifikatu eta medioen panorama eta populazioak hauekiko duen jarrera aztertu behar da ezinbestez.

Modulu honetan hiru eskola-mota bereizten dira:

 • Eskola magistralak (1 kreditu ).
 • Mintegi-orduak (0,5 kreditu).
 • Ordenagailu-praktikak (1,5 kreditu).
 • Aisialdiaren mugak hautsiz.
 • Medioekiko kontsumo portaerak eta hauen bilakaera.
 • Audientzia ikerkuntza kuantitatibo eta kualitatiboa.
 • Programazio tankera berriak.
 • Eduki eta formateen bilakaera eta etorkizunerako joerak.
 • Eduki-azterketa, kritika eta autokritika telebista programaziora aplikatua.
 • Formato multimediak.Telebista deitzen genuenaren etorkizuna.
 • Arana, Edorta (2005): Programaziogintza irrati-telebistan. Bilbao: UEU.
 • Arana, Edorta (2011): Estrategias de programación televisiva. Madrid: Síntesis.
 • Contreras, J. M. eta Palacio, M. (2001): La programación de televisión. Madrid: Sintesis.
 • Eastman, S. T. y Ferguson, D. A. (1997, 5. edición) (eds.): Broadcast/Cable Programming. Strategies and Practices. Belmont: Wadsworth.
 • Garai, R. eta Arana, E. (2013): Komunikabideen erabiltaileak aztergai. Audientzia-ikerkuntzaren digitalizazioaren garaian , 26-50 orr. in Elordui, A., Ramirez de la Piscina, Tx. eta Arana, E.: Multimedia Komunikazioa: gaur egungo erronkak eta estrategia berriak. Bilbo: UPV/EHU. (Eskuragarri: http://testubiltegia.ehu.es/Multimedia-komunikazioa)
 • Perebinossoff, P., Gross, B. y Gross, L.S. (2005): Programming for TV, Radio, and the Internet: Stratregy, Development, and Evaluation. Oxford. Elsevier.

Interneteko helbide garrantzitsuak: