Course Code: E

Kreditu kopurua: ECTS 3 kreditu

Irakasgaiak ziberkazetaritza idazketaren printzipioak ditu abiapuntu, prentsan eta ikusentzunezko arloan ematen den formakuntzaren osagarri bezala.
Zibergeneroen estiloa eta narrazio-teknikak aztertzen ditu, ziberkazetaritza-mezuaren ezaugarri oinarriak (hipertestua, multimediatasuna eta elkarreragina) kontuan hartuz.

Units

 • Eskola magistralak (1,5 kreditu).
 • Ordenagailu-praktikak (1,5 kreditu).

1. Sarrera: ziberkazetaritza eta ziber-hedabideak; eboluzioa; interneteko testuinguru mediatikoaren berezitasunak.

2. Interneteko kazetaritza-lengoaiaren ezaugarri oinarriak eta generoak:

 • Hipertestua/Hipermedia: kontzeptua, hipertestu-idazketaren teknikak. Genero hipertestualak: albistea, erreportajea, infografía.
 • Elkarreragina: kontzeptua eta erabilerak kazetaritzan. Genero dialogikoak: elkarrizketa eta besteak.
 • Multimediatasuna: kontzeptua; konbergentzia multimedia eta cross-media lana. Multimedia generoak: erreportajea.
 • Diseinua eta genero bisualak: Infografia.
 • LARRAÑAGA, J. (Ed.) (2011). EITB aro digitalean. Kudeaketa estrategikoa konbergentziara bidean. Donostia: Udako Euskal Unibertsitatea (UEU).
 • LARRONDO, Ainara (2013). “Konbergentzia mediatikoa: edukiak planifikatzeko, lantzeko eta hedatzeko modu berria. In: Elordui, Agurtzane; Ramírez, Txema; Arana, Edorta (ed.) Multimedia komunikazioa:gaur egungo erronkak eta estrategia berriak. Leioa: UPV/EHU, orr. 51-71.
 • LARRONDO, Ainara (2013). “Ziberkazetaritza-idazkeraren ezaugarriak”. In: Meso, Koldo (Ed.): “Ziberkazetaritzako informazio-generoak”, orr. 33-59.
 • LARRONDO, Ainara; Meso Ayerdi, Koldo; Pérez, Jesús Ángel (2013). “Ziberkazetaritza eta genero berriak”. In: Elordui, Agurtzane; Ramírez, Txema; Arana, Edorta (ed.) Multimedia komunikazioa:gaur egungo erronkak eta estrategia berriak. Leioa: UPV/EHU, orr. 89-110.
 • LARRONDO URETA, A. (2009). Los géneros en la Redacción Ciberperiodística: Contexto, teoría y práctica actual. Leioa: Servicio Editorial de la UPV/EHU.
 • PEÑA, Simón; GARCÍA, Daniel (2013). “Multimedia‐komunikaziorako diseinu grafikoa”. In: Elordui, Agurtzane; Ramírez, Txema; Arana, Edorta (ed.) Multimedia komunikazioa:gaur egungo erronkak eta estrategia berriak. Leioa: UPV/EHU, orr. 112-127.
 • SALAVERRÍA, R. (2005). Redacción periodística en Internet. Pamplona: EUNSA.